2014. aasta KPMG stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta KPMG stipendium

2014. aasta kevadsemestril pälvis KPMG stipendiumi TÜ majandusteaduskonna 2. aasta üliõpilane Tauri Arnus.

Stipendiumi suurus on 1300 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on:

  • väga hea õpeedukus (bakalureuseõppes täidetud õppesoorituse maht 90 EAP ja kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0; magistriõppes vastavalt 60 EAP ja silmapaistvad õpitulemused;

  • aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;

  • valmisolek kohtuda  KPMG Baltics OÜ esindajatega.
Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel.

Taotluste esitamise tähtaeg on  1. aprill 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)