2014. aasta Lev Vassiljevi mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Lev Vassiljevi mälestusstipendium

2014. aastal pälvis Lev Vassiljevi mälestusstipendiumi loodus- ja tehnoloogiateaduskonna magistritaseme üliõpilane Marek Karm.

Välja on kuulutatud üks 1000 euro suurune stipendium.

Taotleda saavad Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli magistrandid ja doktorandid, kelle kitsam uurimis-või teadustöö valdkond on kartograafia.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ Sihtasutuse juhatusele: elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu, mis sisaldab andmeid taotleja kohta: curriculum vitae, ülevaate ühiskondlikust- ja teadustööst ning õppejõu soovituse.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppe-edukus, erialaline edukus, motivatsioon edasiõppimiseks ja tulevikuplaan omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)