2014. aasta professor Ülo Leppiku stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta professor Ülo Leppiku stipendium

2014. aastal pälvis prof. Ülo Leppiku stipendiumi TÜ arstiteaduskonna arst-resident Kristiina Rannikmäe.

Välja on kuulutatud üks 3000 euro suurune stipendium.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

- elektrooniline stipendiumitaotlus;
- ülevaade uurimistööst  ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (kuni 2 lk.);
- juhendava õppejõu soovitus;
- muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Stipendiumi määramisel arvestakse taotleja erialalist ja akadeemilist edukust ning stipendiumi kasutamise eesmärki .

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)