2015. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium

2015. aastal pälvis professor Atko-Meeme Viru stipendiumi TÜ kehakultuuriteaduskonna 2. aasta doktorant Silva Suvi.

Stipendiumi asutasid 2009. aastal noorte sporditeadlaste innustamiseks Eesti Olümpiaakadeemia ja hr. Neinar Seli.

Professor Atko-Meeme Viru stipendiumile saavad kandideerida kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide doktorandid, noorteadlased ja õppejõud (kuni 40 aastased), kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.

Stipendiumifondi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

  • senine haridustee ja töökogemus (koolid, kursused, tööpraktika, teaduslike publikatsioonide loetelu);

  • ülevaade ühiskondlikust tegevusest;

  • ülevaade teadustegevusest (tegevus kahe viimase aasta jooksul teadlasena, teaduse populariseerijana, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendajana Eestis);

  • põhjendus stipendiumi saamiseks (stipendiumi kasutamise eesmärk ja tegevuskava selle saavutamiseks);

  • viimase kahe aasta vältel ülikoolivälistest allikatest saadud stipendiumite, toetuste, preemiate loetelu (stipendiumi, toetuse või preemia maksja nimetus, selle otstarve, saamise aeg ja summa);

  • juhendaja soovitus (doktorantidel).
Taotluste hindamisel võetakse arvesse kandidaatide ühiskondlikku aktiivsust ja panust olümpialiikumise edendamisse.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)