2016. aasta Hilda ja Harry Mägi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Hilda ja Harry Mägi stipendium

2016. aastal pälvis Hilda ja Harry Mägi stipendiumi TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 2. aasta doktorant Lidiia Zhytnik.

Hilda Maria Mägi ja Harry Mägi nimelise Stipendiumifondi eesmärgiks on toetada stipendiumitega eesti päritolu teadlaste (41. aasta vanuseni) ning kraadiõppurite arstiteaduslikke uurimisi ja õpinguid.

Välja on kuulutatud üks 2 000 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased (kuni 41. eluaastani), kelle õpingud/teadustöö peab kuuluma meditsiiniteaduste valdkonna poolt sihtasutusele esitatud prioriteetse valdkonna alla. Meditsiiniteaduste valdkonna prioriteetne valdkond on kliiniline meditsiin.

Kandideermiseks tuleb täita elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab ka ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja juhendava õppejõu soovitust).

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)