2016. aasta Karl ja Erika Inno stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Karl ja Erika Inno stipendium

2016. aastal pälvis Karl ja Erika Inno stipendiumi TÜ majandusteaduskonna 3. aasta üliõpilane Lolita Bagojan.

Karl ja Erika Inno stipendiumifondi eesmärgiks on jäädvustada Tartu Ülikooli endise majandusõppejõu mälestust toetades majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis ja soodustades ühistegevuse arengut.

Välja on kuulutatud üks 1300 euro suurune stipendium.

Kandideerima on oodatud majandusteaduskonna bakalureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab ka ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, õppejõu soovitust, viimase aasta bakalaureustel ja magistrantidel tuleb lisada ka ülevaade uurimistööst).

Taotluste esitamise tähtaeg on 6. november 2016.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)