2016. aasta professor Ülo Leppiku stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta professor Ülo Leppiku stipendium

2016. aasta professor Ülo Leppiku stipendiumi pälvis TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 4. aasta doktorant Aleksei Rakitin.

Välja on kuulutatud üks 3000 euro suurune stipendium.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli sihtasutusele väljakuulutatud tähtajaks:

elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, õppejõu soovitust);
ülevaade uurimistööst  ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (piisab ka elektroonses taotluses vastavasse lahtrisse sisestatud ülevaatest – punkt 6 ja 7);
– muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Stipendiumi määramisel arvestakse taotleja erialalist ja akadeemilist edukust ning stipendiumi kasutamise eesmärki.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)