2017. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium

2017. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendiumi pälvisid järgmised üliõpilased:
Mai-Brit Tänava, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna geenitehnoloogia õppekava 1. aasta magistrant;
Kärt Kanger, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna keskkonnatehnoloogia õppekava 2. aasta doktorant;
Kaarin Parts, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna botaanika ja ökoloogia õppekava 2. aasta doktorant;
Mart Kiis, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna bioloogia õppekava 3. aasta üliõpilane;
Kristofer Nõges, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna geenitehnoloogia õppekava 3. aasta üliõpilane.

Välja kuulutatakse viis 2000 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada üliõpilaste loodusteaduste-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia.

Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel (taotlus sisaldab ka õppejõu soovitust - vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida).

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ning majanduslik olukord.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10. juuniks.