2017. aasta Ruth Käbini nimeline stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Ruth Käbini nimeline stipendium

2017. aasta Ruth Käbini nimelise stipendiumi pälvisid Silver Heinsar, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 6. aasta üliõpilane ja Hanna Kadri Metsvaht, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane.

Välja on kuulutatud kaks 1000 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumit saavad taotleda:
  1. meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased õppe- ja teadustöö vahendite muretsemiseks ja üliõpilaste vahetusprogrammide toetuseks teiste riikidega;
  2. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts toetusena osalemiseks rahvusvahelistes organisatsioonides.
Kandideerimiseks tuleb taotlejal esitata TÜ sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlus sisaldab ka õppejõu soovitust - vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida).

NB! Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsil palume esitada stipendiumi taotlemiseks vabavormilise avalduse, kus on toodud stipendiumi kasutamise otstarve koos eelarvega ning vastuvõtva organisatsiooni kutse osalemiseks. Vabavormilise avalduse palume saata tysiht@ut.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10. juuniks.