2018./2019. aasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018./2019. aasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium

2018./2019. aasta stipendiumi laureaat:
Oliver Lukason, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse ja rahanduse vanemteadur

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid eesti rahvusest doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Tartu Ülikooli teadlaskonnale.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 18 000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti soost doktorandid, teadurid ja õppejõud. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud.

  Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab: andmeid taotleja kohta; ülevaadet hariduskäigust ja erialasest tegevusest; ülevaadet ühiskondlikust tegevusest; teadustöö kokkuvõtet – ülevaadet kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile; täielikku kulutuste eelarvet välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a reisikulud), kaasfinantseerimise allikaid ja toetussummade suurusi; kahe õppejõu soovitust, seejuures peaks üks soovitaja olema Tartu Ülikooli vastava teaduskonna/instituudi direktor/juhataja (elektroonilise taotluse osa – soovituskirju ei pea eraldi lisama, tuleb märkida vaid soovitajate e-posti aadressid ning pärast taotluse esitamist läheb sisestatud aadressidele automaatkiri lingiga, kuhu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);
  • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

  Taotlemise tähtaeg:

  3. veebruar 2019 (k.a)

  Stipendium antakse üle:

  Ülikooli aulas toimuval vabariigi aastapäeva aktusel 22. veebruaril 2019.

  Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

  Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi


  Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)