2018. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Lydia ja Felix Krabi Stipendium on asutatud Hr. Felix Krabi poolt sihiga aidata ja tiivustada loodusteaduse-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Stipendiumite arv ja suurus:

Viis 2000 euro suurust stipendiumit.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt (ja nendega lähedalt seotud) loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ning majanduslik olukord.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. mai 2018

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)