2020. aasta Igor ja Kristy Ilinsky stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2020. aasta Igor ja Kristy Ilinsky stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada noori Eesti neurolooge/neurokirurge, kes tahavad õppida ja täiendada oma oskusi liigutushäirete, eriti düskineesiate kaasaegsete (ja arenevate) ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende aluseks olevatest teaduse põhimõtetest. Stipendiumi rahastavad Igor Ilinsky ja Heli-Kristy Kultas-Ilinsky.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 22 500 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad taotleda kuni 35-aastased Eesti kodanikud, kes on lõpetanud arstiteaduse õppekava ning läbinud praktika ja residentuuri programmid neuroloogias/neurokirurgias, kellel on kõrgel tasemel akadeemilisi saavutusi ning kes soovivad täiendada oma oskusi kaasaegsete ravi ja diagnoosimise protseduuride, näiteks aju süvastimulatsiooni, aju piltdiagnostika, funktsionaalse magnetresonantstomograafia jms, ning ka uute arenevate meetodite ja teaduse osas. Stipendiumi saavad taotleda ka neuroteadlased, kes on saanud doktorikraadi ühes neuroteaduste valdkonnas, näiteks neuroanatoomias, neurobioloogias, neurofüsioloogias jne, kui neil on huvi kasutada oma oskusi kliinilistes rakendustes.

Taotlejad peavad valima kliinilise ja/või akadeemilise teadusprogrammi Euroopa ja Põhja-Ameerika meditsiinihariduse tippkeskuses ning peavad osutuma valituks. Kandidaadid peavad suutma oma valikut põhjendada ning esitama argumente, mis näitavad koolitusprogrammi vastavust stipendiumi eesmärkidega.

Kandideerimiseks esita:

    • stipendiumi taotlus (sihtasutuse elektroonilisel vormil);
    • ülevaade taotleja teadusuuringute kogemusest ja huvidest ning põhjendus, kuidas see stipendiumi eesmärgiga seotud on (kuni 2 lehekülge eesti ja inglise keeles);
    • kinnituskiri vastuvõtvalt asutuselt;
    • soovituskiri juhendajalt;
    • muud dokumendid, mille lisamist taotleja vajalikuks peab, näiteks avaldatud kirjatööd, konverentsi ettekanded jms.
NB! Kuna stipendiumitaotlusi hindab rahvusvaheline komisjon, palume taotluse kirjutada inglise keeles. 

Stipendiumitaotlusi hindab stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad komisjoni juhataja, Tartu Ülikooli neuroloogia professor Pille Taba, Tartu Ülikooli neurokirurgia professor, rektor Toomas Asser ja Berliini Charite ülikooli neuroteaduste professor Andreas Horn. 


Taotlemise tähtaeg:

1. november 2020 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ Sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.