2020. aasta Saaremaa tudengistipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2020. aasta Saaremaa tudengistipendium

2020. aasta Saaremaa tudengistipendiumile taotlusi ei laekunud ning stipendiumit välja ei antud. 

Stipendiumi kirjeldus:

Saaremaa tudengistipendium on mõeldud Tartu Ülikooli üliõpilasele Saaremaa ettevõttega seotud aktuaalse teema uurimiseks või probleemi lahendamiseks. 

Stipendiumi suurus:

Üks 4500 euro suurune stipendium bakalaureuseõppe  ja üks 5500 euro suurune stipendium magistriõppe üliõpilastele.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased, kes:

  • õpivad Tartu Ülikooli bakalaureuseõppes (alates 3. semestrist) ja/või magistriõppes;
  • viivad praktikad läbi stipendiaatettevõttes;
  • seostavad sobivad uurimistööd ettevõttega;
  • lahendavad uurimistöö raames Saaremaa ettevõtte antud probleemi;
  • peale kraadi omandamist Tartu Ülikoolis asuvad Saaremaa ettevõtte soovil vähemalt kahekordseks stipendiumi saamise perioodiks tööle stipendiaatettevõttes.
Stipendiumile kandideerival üliõpilasel on võimalus teha ettepanek, millise Saaremaa ettevõttega stipendiumi raames koostööd teha soovitakse. 

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, motivatsioonikirja ja õppejõu soovitust) ;
  • essee (2-3 lehekülge) – ülevaade uuritavast teemast või lahendatavast probleemist, selle seos ettevõtte arenguga ja visioon võimalikestarendussuundadest.

Taotlemise tähtaeg:

20. november 2020 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)