2021. aasta Hilda ja Harry Mägi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Hilda ja Harry Mägi stipendium

2021. aasta Hilda ja Harry Mägi stipendiumi pälvisid:

  • Allan Tobi, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant
  • Kaspar Plaat,  TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 6. aasta üliõpilane

Stipendiumi kirjeldus:

Hilda Maria Mägi ja Harry Mägi stipendiumifondi eesmärgiks on toetada stipendiumitega eesti päritolu teadlaste (41. aasta vanuseni) ning kraadiõppurite arstiteaduslikke uurimisi ja õpinguid.

Stipendiumi suurus:

Kaks 2000 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid (integreeritud õppe puhul alates neljandast semestrist) ja noorteadlased (kuni 41. eluaastani).

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õpeedukus, erialane- ja teadustegevus.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

 Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.