2021. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Lydia ja Felix Krabi stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada TÜ üliõpilaste loodusteaduse-alaseid õpinguid. Stipendiumi asutas hr Felix Krabi.

Stipendiumite arv ja suurus:

Viis 2000 euro suurust stipendiumit.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt (ja nendega lähedalt seotud) loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ning majanduslik olukord.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).
  • tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne)

Taotlemise tähtaeg:

2. mai 2021(k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852  (Katriin Fisch-Uibopuu)