2021. aasta professor Ülo Leppiku stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta professor Ülo Leppiku stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi asutaja Dr. Ülo E. Leppik on Minnesota ülikooli professor, neuroloog. Stipendiumifondi eesmärk on toetada närvihaiguste (eriti epilapsia-alast) alast uurimistööd Tartu Ülikoolis.

Stipendiumi suurus:

Üks 4500 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja erialalist ja akadeemilist edukust ning stipendiumi kasutamise eesmärki.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • ülevaade uurimistööst  ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (piisab ka elektroonses taotluses vastavasse lahtrisse sisestatud ülevaatest);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Taotlemise tähtaeg:

31. detsember 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.