2022. aasta Tartu Ülikooli Ukraina stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2022. aasta Tartu Ülikooli Ukraina stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi eesmärk on koguda ja vahendada annetusi Ukrainast pärit üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis.

Stipendiumite arv ja suurus:

Ühe stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot. Stipendiumide suurus ja arv sõltub stipendiumifondi kogunenud raha hulgast.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega üliõpilased, kes õpivad Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese ja teise astme õppekavadel.

Kandideerimiseks esita:

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus, sealhulgas elulookirjeldus, motivatsioonikiri, mis selgitab õppija majanduslikku olukorda ja stipendiumi taotlemise vajadust, õppetulemuste tõend ja kodakondsust tõendava dokumendi koopia.  

Taotlemise tähtaeg:

15. märts 2022